Objectius

Objectius

  • Millorar la competència digital docent per tal d’implementar els canvis digitals al centre.
  • Implementar l’EVA del centre com eina d’ensenyament – aprenentatge i administració.
  • Actualitzar i crear la documentació de centre inclosa en l’EDC.
  • Continuar amb la implantació de l’EDC al centre.
  • Incrementar l’ús de les noves tecnologies per afavorir la millora de l’aprenentatge.

Can Noè

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2024. Tots els drets reservats.