Avís legal

La present nota legal regula l’ús del servei de les webs propietat de l’Ajuntament de Mataró amb domicili social La Riera, 48, 08301, Mataró (Barcelona) amb CIF P0812000H i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet:

https://matarociutatcuidadora.cat

www.mataro.cat

seu.mataro.cat

Bústia ciutadana

www.culturamataro.cat

www.visitmataro.cat

www.portal.entitats.mataro.cat

www.memoriagentgran.cat

www.estudiaramataro.cat

www.sommataro.cat

www.emmmataro.cat

www.naugaudi.es

www.naugaudi.cat

www.naugaudi.com

www.biada.net

www.biada.org

www.biada.cat

www.cannoe.es

www.decidimmataro.cat

www.entradesculturamataro.cat

www.lessantes.cat

www.mataro2022.cat

www.mataroartcontemporani.cat

www.mataromagrada.cat

www.mataroneta.cat

www.tresroquesmataro.cat

www.matarovalors.cat

mapes.mataro.cat

pium.mataro.cat

 

La utilització dels nostres llocs web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta nota legal des del moment mateix que l’usuari accedeix a les webs.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot patir modificacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Mataró es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

 

1. DEFINICIONS

Política de privacitat

Termes o document que proporciona el propietari d’un portal web per explicar i determinar l’ús, les normes i les pràctiques de seguretat que realitza l’ajuntament per a garantir el manteniment de la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació personal que recull dels seus usuaris, titulars de dades, a partir del lloc web.

Portal

El lloc web ubicada en el lloc d’Internet – la web corresponent.

Usuari

La persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza el portal.

 

2. CONDICIONS D’ÚS I D’ACCÉS AL WEB

Les webs tenen com objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’Ajuntament de Mataró i els ciutadans a través d’Internet. A més, a través dels llocs web, l’Ajuntament de Mataró sol·licita i recull dades de caràcter personal.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que l’Ajuntament de Mataró posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús en contra de les presents condicions generals.

Així mateix l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites, prohibides, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis que l’Ajuntament de Mataró pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i d’aquesta Nota Legal i Política de Privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola de Propietat Intel·lectual, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris, és a dir, de l’Ajuntament de Mataró.

 

3. CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts dels llocs web són posats a la disposició de l’usuari per l’Ajuntament de Mataró com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera l’Ajuntament de Mataró posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a no utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

4. ENLLAÇOS

Web enllaçant
Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas l’Ajuntament de Mataró es fa responsable del contingut de la Pàgina Web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta.

Si la Web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

Web enllaçada
En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant, l’Ajuntament de Mataró no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi.

Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

5. TRANSACCIONS SEGURES

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Mataró mitjançant l’oficina virtual d’atenció ciutadana es produeixen sempre dins d’un entorn segur, de forma que se’n garanteix el xifratge i la integritat.

 

6. XARXES SOCIALS

Respecte als enllaços que www.mataro.cat estableix als perfils de l’Ajuntament de Mataró a les xarxes socials us informem que l’Ajuntament de Mataró és el prestador de serveis de Serveis de la Societat de la informació conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informació subministrada en aquesta web extensible als esmentats perfils.

L’Ajuntament de Mataró no serà responsable de:

 • Les conseqüències derivades del mal ús dels continguts del lloc web dur a terme pels usuaris, inclòs els enllaços a les xarxes socials.
 • La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris al fer ús de les mencionades xarxes socials. L’Ajuntament de Mataró no es fa responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la introducció de dades falses o incorrectes.

En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faci de la xarxa social.

L’Ajuntament de Mataró no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

 

7. RESPONSABILITAT

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Mataró pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions; fet que queda sotmès per aquesta nota legal i política de privacitat, així com per la normativa que correspongui.

Responsabilitat en l’accés al portal

L’Ajuntament de Mataró no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al web no implica l’obligació per part de l’Ajuntament de Mataró de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’Ajuntament de Mataró no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

 

8. CONTACTE

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta nota legal, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a ajmataro@ajmataro.cat.

 

9. POLÍTICA DE COMENTARIS

L’Ajuntament de Mataró vol fomentar la participació dels Usuaris amb aportacions d’opinions a través d’algunes de les seves pàgines web. Així mateix, abans de realitzar qualsevol comentari en els nostres apartats habilitats per a ells, l’usuari ha d’acceptar el present Avís Legal i Política de Privacitat, per tal de prestar el consentiment del tractament de les seves dades, així com el seu compromís a respectar les següents normes:

 • Mantenir el respecte i les opinions de la resta dels Usuaris i en cap moment els atacarà o insultarà de forma personal.
 • No utilitzar imatges o expressions que siguin ofensives, racistes o xenòfobes.
 • Els comentaris NO podran contenir:
  • “Spam”, ja sigui directe o indirecte
  • Sortejos i/o promocions
  • Qualsevol informació de contingut sexual implícit o explícit material morbós i demés.
  • Opinions que en la seva forma de ser exposada o les paraules utilitzades, resultin ofensives per a la resta d’usuaris en qualsevol circumstància.
  • Opinions en què es vulneri el dret a la llibertat d’expressió, drets humans, drets fonamentals d’altres usuaris o es critiqui la seva legítima opinió.
  • Un llenguatge ofensiu referent a qüestions de gènere, sexualitat, raça, nacionalitat, religió o fe, malalties psicològiques o capacitats especials o físiques.
  • Enllaços o URL d’altres llocs web que es puguin descarregar document o arxius.
  • Missatges que incitin o encoratgin a cometre o donar suport conductes il·legals tipificades com a delicte.
  • L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres Usuaris.
 • Els comentaris s’hauran d’ajustar a la temàtica exposada, aquells comentaris que no s’ajustin podran ser eliminats.

En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, detecti un mal ús, o detecti que s’estan incomplint alguns dels termes següents:

 • “Incitació a l’odi o a la violència”
 • “Assetjament o abús”
 • “Sospita d’estafa o frau”
 • “Notificar insult”
 • “Sospita de SPAM”
 • “Notificar amenaça”
 • “Suplantació d’identitat”
 • “Qualsevol altre motiu que cregui que pot ser suficient per retirar el comentari”,

podrà enviar un correu electrònic a ajmataro@ajmataro.cat, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de cometaris”, perquè l’Ajuntament de Mataró pugui moderar o eliminar els mateixos.

Per a tot comentari que rebi alguna denúncia, s’estudiarà personalment la seva retirada. L’Ajuntament de Mataró,es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana.

Can Noè

Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat

© Can Noè 2024. Tots els drets reservats.