Curs

Accés a la universitat per majors de 25/45 anys

Persones destinatàries

Adreçat a aquelles persones que volen cursar estudis universitaris.

Contingut

Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)

a. Comentari de text
b. Llengua catalana
c. Llengua castellana
d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

 

Matèries de la fase específica

L’alumne ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau:

 1. Arts i humanitats
 2. Ciències
 3. Ciències de la salut
 4. Ciències socials i jurídiques
 5. Enginyeria i arquitectura

 

L’escola ofereix totes les matèries en modalitat presencial, tant les comunes com les específiques.

L’alumne/a pot optar per cursar només les matèries de la fase general o només de la fase específica.

L’alumne/a tindrà a disposició hores de tutoria per resoldre dubtes i orientar-se

Si cal, se l’ajudarà a fer la inscripció a  la prova per via telemàtica des de l’aula d’informàtica.

Relació de branques i matèries: Consulteu

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Sortides

La superació de la prova dona accés a cursar estudis universitaris.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí

  Can Noè

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2024. Tots els drets reservats.