Curs

Curs d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Persones destinatàries

Adreçat a les persones que no tenen el graduat en Secundària.

Contingut

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:

Matèries obligatòries

 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)
 • Llengua catalana: 2 hores
 • Llengua castellana: 2 hores
 • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s’avalua conjuntament amb llengua catalana)
 • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
 • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
 • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
 • Matemàtiques: 3 hores (CTE)

Total d’hores obligatòries: 15

Matèries opcionals*

 • Tecnologia: 3 hores (CTE)
 • Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)

*El centre tria quina matèria opcional ofereix.

Total d’hores optatives: 3

Total d’hores de curs: 18

La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores.

Accés

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

Sortides

L’escola avalua l’alumne/a al llarg del curs i al final expedeix un certificat amb la nota obtinguda. Amb aquest certificat es pot accedir directament a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Matí

  Can Noè

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2024. Tots els drets reservats.