Curs

COMPETIC 2

Persones destinatàries

Adreçat a persones que volen augmentar el seu domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Objectius

El curs de Competic 2 té com a objectiu desenvolupar les competències digitals, enteses com la utilització de manera eficient i segura dels recursos tecnològics de què disposen les persones en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat de la promoció laboral, la participació  social i el desenvolupament personal.

Contingut

L’alumne de COMPETIC 2 supera el nivell quan mostra un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. S’hi treballen totes les competències:

 

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.

 

Per aconseguir un desenvolupament d’aquestes competències, cal tenir en compte que totes presenten determinats continguts, procediments i actituds que estan en estreta relació i complementarietat.

Accés

 • Persones alfabetitzades, més grans de 18 anys o que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Es demana també que tinguin un nivell mínim de comprensió del català.
 • A l’escola fem una petita entrevista en el moment de la matrícula per verificar que el nivell que tenen és l’adequat al curs que impartim

Sortides

L’alumnat que supera el curs de COMPETIC 2 pot continuar la seva formació amb el curs de COMPETIC 3.

Més informació

Podeu consultar tota la informació sobre aquest curs a la web de la Generalitat seguint el següent enllaç:

Generalitat de Catalunya - Tria Educativa

Grups i Horaris

Can Noè 1
Horari: Vespre

  Can Noè

  Plaça del Canigó, 7
  08303 Mataró
  Tel. 93 796 48 01
  cannoe@ajmataro.cat

  © Can Noè 2024. Tots els drets reservats.